Екипът
e-mail
 
Е
К
И
П
Ъ
Т
Офис :

Каталина Желязкова
Управител
0888217048

Нели Костова
Организатор
0885209107
Организатор събития :
Карнавални костюми :

Десислава Страхилова
Карнавални костюми
0885209107

Маги Михайлова
Дизайнер костюми