СЪБИТИЯ
e-mail
Украса по случай откриване на завод "Рьофикс"
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ХОХЕГЕР
Дата:
14.04.2007
Гости:
200
Място:
гр. Септември, склад на завод "Рьофикс"
Преди...
...и след