СЪБИТИЯ
e-mail
Откриване на офис на "Богдан мебел"
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
КЛОКУЪРК
Дата:
16.05.2007
Гости:
200
Място:
София, ул. "Искър"