СЪБИТИЯ
e-mail
100 години SKF
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
СКФ БЪЛГАРИЯ
Дата:
28.02.2007
Гости:
250
Място:
Хотел "Радисън" САС