СЪБИТИЯ
e-mail
Изпращане на посланик Хорин
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
"Клуб на възпитаниците на Испанската гимназия в София"
Дата:
17.09.2004
Гости:
30
Място:
София, клуб "Респект"