СЪБИТИЯ
e-mail
Първа копка на тунел за софийското метро
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
КЛОКУЪРК
Дата:
11.03.2006
Гости:
300
Място:
София, до стадион "В.Левски"