СЪБИТИЯ
e-mail
"Парти Хауз" на 5 години
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ПАРТИ ХАУЗ
Дата:
27.11.2006
Гости:
150
Място:
София, клуб "Салса+"