СЪБИТИЯ
e-mail
Откриване на улица "Рикардо Вакарини"
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
СД ТОРИН
Дата:
08.09.2006
Гости:
300
Място:
София, ул. "Рикардо Вакарини"