СЪБИТИЯ
e-mail
Коледно парти
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ФОНТЕ ФРЕСКО
Дата:
26.12.2006
Гости:
50
Място:
София, клуб "Боло"