СЪБИТИЯ
e-mail
Посрещане на Дядо Коледа на летище София
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ХОХЕГЕР
Дата:
21.12.2006
Гости:
200
Място:
Летище София