СЪБИТИЯ
e-mail
15 години ТОРИН
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
СД ТОРИН
Дата:
01.02.2007
Гости:
250
Място:
София, ЦВК, Концертна зала