СЪБИТИЯ
e-mail
Коледно парти
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ЯНСЕН- ЦИЛАГ
Дата:
15.12.2007
Гости:
70
Място:
"Катарино спа" хотел