СЪБИТИЯ
e-mail
Коледно парти
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
КЕНАР
Дата:
01.12.2007
Гости:
500
Място:
София, хотел "Принцес"