СЪБИТИЯ
e-mail
Коледно парти
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ДЕТЕКС ТРЕЙДИНГ
Дата:
17.12.2007
Гости:
150
Място:
София, клуб"Тифани"