СЪБИТИЯ
e-mail
Коледно парти
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
ФОНТЕ ФРЕСКО и ПАРТИ ХАУЗ
Дата:
22.12.2007
Гости:
120
Място:
София, клуб "Синатра"