СЪБИТИЯ
e-mail
Лятна академия за изкуство "Огънят на Орфей"
С
ъ
б
и
т
и
я
Клиент:
Фондация "Огънят на Орфей"
Дата:
22.08.2009
Място:
Широка лъка

Теодосий Спасов и магията на музиката

Майсторски класове

за повече информация посете сайта на Фондация "Огънят на Орфей" http://www.akademia-orfei.com/

 

Широка лъка
Концертът на Милчо Левиев 2007